Колектив кафедри

Синяченко Олег Володимирович
Посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету обіймає доктор медичних наук (з 1989 р.), професор (з 2000 р.), член-кореспондент НАМН України (з 2002 р.), заслужений діяч науки і техніки України (з 2011 р.), Лауреат Державної премії України (з 2013 р.) СИНЯЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, який народився в місті Донецьку, де закінчив з відзнакою в 1973 році медичний інститут, в alma mater працював деканом факультету, а з 1991 року обіймає посаду завідувача кафедр внутрішньої медицини.

О.В.Синяченко є автором понад 1100 наукових праць, серед яких 70 книг, 640 статей у вітчизняних і закордонних журналах, 32 авторські свідоцтва та патенти на винаходи. О.В.Синяченко вперше запропонував синдромний принцип викладання пропедевтичної терапії, видав підручники і навчальні посібники «Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Загальна практика – сімейна медицина», «Сімейний лікар», «Сімейна медицина». Основні напрямки наукової діяльності О.В.Синяченка торкались сучасних проблем ревматології, нефрології та історії медицини. Спільно з науковцями Європи він розробив і впровадив принципо нові фізико-хімічні методи дослідження в медичну практику, а результати подав у книгах «Dynamic surface tensiometry in medicine» (Amsterdam: Elsevier, 2000) та «Interfacial rheology» (Brill: Leiden-Boston, 2009).

О.В.Синяченко став автором гербу й гімну Донецького національного медичного університету. О.В.Синяченко створив терапевтичну наукову школу, під його керівництвом виконано понад 70 докторських і кандидатських дисертацій (2 учня стали членами НАМН України). О.В.Синяченко є академіком АН вищої освіти України (з 1998 р.), членом міжнародних наукових організацій США та Німеччини, головою спецради Д 11.600.04, головою Донецького обласного наукового товариства терапевтів імені В.П.Образцова, членом правлінь асоціацій терапевтів, ревматологів та нефрологів України, членом редакційних колегій 7 часописів. О.В.Синяченко нагороджений багатьма почесними відзнаками та дипломами НАМН України, МОЗ України, МОЗ РФ, Донецької обласної адміністрації.

Єрмолаєва Майя В’ячеславівна
Професор, доктор медичних наук. Освіта: у 1996 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Донецького державного медичного університету ім. М. Горького за спеціальністю лікувальна справа. З 1996 по 1998 рік – аспірант, з 1998 по 2001 рік – асистент, з 2001 по 2007 рік – доцент, з 2007 року – професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (з 2010 року – кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини), з грудня 2014 року – професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Наукова діяльність: у 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби «Діагностична оцінка поверхневого натягу крові, сечі та синовіальної рідини при різних клінічних варіантах ревматоїдного артриту», у 2005 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія «Ураження легенів у хворих на системні захворювання сполучної тканини: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження)». Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 23.12.2002 р. отримала вчене звання доцента за кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб, 20.01.2011 р. – вчене звання професора за кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини.

Під керівництвом професора М. В. Єрмолаєвої захищено 7 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та 2 наукові роботи на здобуття ступеня магістра медицини. З 2006 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 ДонНМУ за спеціальностями «Ревматологія. Патологічна фізіологія», з 2015 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 ДонНМУ за спеціальностями «Ревматологія. Онкологія. Травматологія та ортопедія. Стоматологія». Єрмолаєва М. В. – автор 214 наукових праць, з них 2 монографії, 5 розділів у інших монографіях, 106 статей у журналах, 7 патентів. Основним напрямом наукових інтересів є удосконалення діагностики та лікування системних захворювань сполучної тканини, клініко-патогенетичне значення змін вмісту мікроелементів в організмі хворих на ревматичні захворювання. Протягом дванадцяти років відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. Є співавтором 6 навчальних посібників. З 2015 року – голова методичної комісії ДонНМУ з терапевтичних дисциплін. Має вищу атестаційну лікарську категорію за спеціальністю терапія, спеціалізацію з загальної практики – сімейної медицини.

Кушакова Надія Іванівна
Доцент, кандидат медичних наук Закінчила у 1975 р. Донецький державний медичний інститут з відзнакою. З 1975 р. працювала лікарем –терапевтом, лікарем кабінету функціональної діагностики, а згодом з 1979 по 2014р.- завідувачем кардіологічного відділення реабілітації хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарду, в санаторії «Ювілейний» ДП «СКРЦ» Слов΄янський курорт». З 2000 р. по 2014р. – доцент валеології та корекційної медицини Донбаського державного педагогічного університету за сумісництвом, з 2015р.- доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету.

У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Санаторна реабілітація хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда на фоні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та ожиріння». Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як кардіологія, терапія, ендокринологія, курортологія, валеологія, реабілітація. Наукові публікації – автор більш як 100 наукових робіт, в т.ч. монографія, навчальний посібник, має 3 патенти.

Пилипенко Вячеслав Васильович 
Пилипенко Вячеслав Васильович доцент, кандидат медичних наук Закінчив у 1979 році з відзнакою лікувальний факультет Донецького державного медичного іституту за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рік проходив інтернатуру в лікарні швидкої медичної допомоги м. Донецька. З 1980 по 1981 рік працював лікарем- кардіоревматологом у лікарні №5 м.Макіївки. З 1981 по 1984 роки працював лікарем кардіологічної бригади в м. Макіївка і м. Донецьк. В 1984 р. обраний на посаду асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Донецького державного медичного іституту. З 1994 р. доцент цієї кафедри, з 2015 р. доцент кафедри внутрішьої медицини №1 ДонНМУ. В 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Индометацин и вольтарен как дезагреганты в комплексной терапии инфаркта миокарда” в Харківському медичному інституті під керівництвом акад. АМН СРСР Л.Т.Малої.

Стаж педагогічної роботи – 32 роки. Основним напрямом наукових інтересів є удосконалення діагностики та лікування уражень серцево-судинної системи. Наукові публікації – автор 101 наукової роботи. Протягом 25 років брав участь у роботі Центру екстреної і невідкладної допомоги. Протягом 30 років був базовим, курсовим, факультетським керівником виробничої практики. З 2003 по 2006 р. працював деканом виробничої практики, а з 2007 по 2014 р.- провідним спеціалістом відділу виробничої практики. З 2016 р. – відповідальний за виробничу практику ДонНМУ.

Потапов Юрій Олексійович
Асистент, кандидат медичних наук У 1992 р. закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. З 2012 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини № 1. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – внутрішні хвороби на тему: “Діагностика та диференційована патогенетична терапія гіпертрофічної кардіоміопатії у хворих на хронічний бронхіт”. Основним напрямом наукових інтересів є такі дисципліни, як ревматологія, кардіологія, нефрологія. Наукові публікації – автор 31 наукової роботи. Має вищу атестаційну лікарську категорію за спеціальністю ревматологія.

 

Лівенцова Катерина Валентинівна
Доцент, кандидат медичних наук. Освіта: Закінчила у 2009 р. Донецький національний медичний університет з відзнакою. З 2009 по 2011 р. навчалася у магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики- сімейної медицини Донецького національного медичного університету і у 2011 році отримала диплом мігістра медицини з відзнакою. З 2011 по 2014 р. навчалася у аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики- сімейної медицини Донецького національного медичного університету. З 2014 – працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №1.

Наукова діяльність: у 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Зв’язок поширеності, особливостей перебігу і лікування системного червоного вовчака з екологічними чинниками довкілля” Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія, нефрологія. Наукові публікації – автор 17 наукових робіт.

Посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету з 2015 року обіймає
Синяченко Тетяна Юріївна, яка народилась в місті Донецьку, де в 1983 році закінчила медичний інститут за спеціальністю «гігієна, санітарія, епідеміологія» працювала лікарем у санітарно-епідеміологічних станціях, а з 1989 року лікарем лабораторного відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання, де впровадила нові біохімічні та імуноферментні методи діагностики захворювань терапевтичного профілю. Т.Ю.Синяченко має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «клінічна біохімія».

Т.Ю.Синяченко у 1993 році успішно захистила кандидатську дисертацію з актуальних проблем біохімічної й імунологічної діагностики подагри, є автором 63 наукових праць, в тому числі 16 в часописах “Клінічна медицина”, “Клінічна лабораторна діагностика”, “Лікарська справа”, “Ревматологія”, “Терапевтичний архів”, “Український ревматологічний журнал”, “Український морфологічний альманах”, “Медицина залізничного транспорту” та інші. У 1996 році отримала патент на винахід “Спосіб діагностики хронічного панкреатиту”. Неодноразово виступала з доповідями на різних форумах лікарів України. Т.Ю.Синяченко видала навчальний посібник для студентів і лікарів «Дослідження суглобів», приймала участь у підготовці методичних рекомендацій та тестових завдань для лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина.